Alapértelmezett színséma akadálymentes ikon
A projektről

Jelen fejlesztés célja, hogy a fekvő- és járóbeteg intézmények megfelelő IT infrastruktúrával rendelkezzenek ahhoz, hogy a Kooperatív Térhez kapcsolódni tudjanak. Ennek keretében hardver eszközök és kapcsolódó szoftver-licenszek biztosítása, HIS rendszerek cseréje, eszközmenedzsment feladatok végrehajtása, IT biztonsági tanácsadás és audit biztosítása, projektvégrehajtáshoz szükséges kis értékű eszközök és anyagok beszerzése, valamint NTG hálózati elérés biztosítása valósul meg.

A projekteket megalapozó problémák:

 • Adatkésedelem
  Az adatáramlási útvonalak megfelelő szabályozásának hiányában egy esemény bekövetkezése és a rá vonatkozó adatnak a döntéshozókig való eljutása között nagyon sok idő telhet el, sőt sok esetben tejesen esetleges, hogy egyáltalán eljut-e valamilyen adat a megfelelő helyre.
 • Intézmények közötti adatkapcsolat elégtelensége
  Alacsony szintű, szabályozatlan és esetleges horizontális adatkapcsolat a betegellátó intézmények között: egyaránt előfordul az elektronikus kapcsolat teljes hiánya és az adatvédelmi szempontból kritikus megoldás (pl. egészségügyi adatok továbbítása e-mailben.).
 • Egészségügyi ellátók és intézmények korszerűtlen IT infrastrukturális felszereltsége
  A kialakítás alatt lévő e-Egészségügy rendszerhez történő csatlakozás és a kórházi információs rendszer (HIS) fejlesztések hardver erőforrás igényt generálnak a kapcsolódó intézményeknél.

A projekt célja:

A fejlesztés stratégai célja a kialakításra kerülő nagytérségi funkcionális területi integrációkat támogató, interoperábilis informatikai megoldásokat támogató, helyi szinten telepített informatikai infrastruktúra létrehozása. Olyan infrastruktúra kialakítása a cél, amely közvetlen kapcsolódást jelent a TIOP 2.3.1 és TIOP 2.3.2 konstrukciókban létrehozott eredményekhez, valamint biztosítja az ágazaton belüli horizontális adatáramlás megteremtését.

Operatív célok:

 • megvalósul az ágazat intézményrendszerét teljes körben érintő központi infrastruktúra és szolgáltatáshalmaz, amely területi elhelyezkedéstől függetlenül összeköti az intézményeket és megteremti közöttük a valódi kooperáció lehetőségét
 • a központi e-Egészségügyi rendszerhez való csatlakozás jegyében, lokális szinten az eszközrendszer és a működési környezet fejlesztésére, a helyi informatikai infrastruktúra modernizálására kerül sor;
 • az egységes egészségügyi alhálózat kialakításának támogatása informatikai eszköz és kapcsolódó szoftver oldalról;
 • az ellátói (HIS) rendszerek fejlesztése, szükség esetén cseréje, a kompatibilitás biztosítása;
 • intézményenként megfelelő adatátviteli kapacitások, ezáltal pedig azonos elérhetőségi, kommunikációs lehetőségek biztosítása;
 • kommunikációs hálózat használatával a területi különbségekből fakadó elérhetőségi különbség csökkentése;
 • naprakész, hiteles egészségügyi adatok, az ezekből származtatott információk elérésének biztosítása;
 • az ellátások diagnosztikai és terápiás döntéseihez, az ágazati, hatósági, irányítási döntésekhez a szükséges adatok, információk megfelelő időben, helyen, feldolgozottsággal, mennyiségben és formában történő rendelkezésre állása;
 • betegút-szervezés, kapacitás-tervezés és -menedzsment feltételeinek megteremtése;
 • az egészségügyi szolgáltatások minőségi színvonalának emelése, az állampolgárok elégedettsége javul az egészségügyi szolgáltatásokkal szemben

AEEK-logo NISZ-logo TAMOP627-logo szechenyi_2020-logo

tiop233.aeek.hu